Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN ponownie zapraszają do udziału w projekcie „Akademia GOZ”

Aktualności

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWI0Y2JjZTktMGQwMS00ODM2LWFlY2QtOTkxYmFmOWQwNjMy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522503b1837-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce03f1c-64d5-4568-bea7-e73076d92ce2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2e3f3dd2-5c4d-4428-b083-d43c69a60333&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true