Pracownicy

Nazwa
Stanowiska
PracownikTelefonE-mailGodziny pracy
Wójt GminyTomasz Iwanicki81 531 71 20[email protected]
Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 10
Sekretarz GminyKrzysztof Krasowski81 531 71 25[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 3.
Skarbnik GminyJoanna Grabowska81 531 71 14[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
II Piętro pokój nr 14.
* Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

* Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Magdalena Chudziak81 531 71 17[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
Parter pokój nr 1
Samodzielne stanowisko ds. informatyki, ochrony informacji niejawnych –
Informatyk

*Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
Marcin Wołos81 531 71 13[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
II Piętro pokój nr 13
*Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki
komunalnej – Inspektor

*Czyste powietrze
Agnieszka Mirosław81 531 71 36[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 8
*Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki
komunalnej – Podinspektor

Karolina Bawolska81 531 71 36[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 8

Referat ds. rozwoju gospodarczego

*Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych – Inspektor
Renata Grabowska81 531 71 37[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 7
Kierownik referatu
Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji i budownictwa
Karolina Wargulak81 531 71 21[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 7
Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji i budownictwa – Podinspektor Paulina Harasim81 531 71 21[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 7
Stanowisko ds. utrzymania dróg, gospodarki nieruchomościami, mienia gminnego i
zabytków – Podinspektor
Karolina Wach81 531 71 21[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30,
I piętro pokój nr 7

Referat ds. organizacyjno – administracyjnych i oświaty

*Kierownik referatu
*Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego oraz instytucji kultury
Emilia Kowal81 531 71 19[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 2.
*Stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu i obsługi  urzędu – Inspektor
Katarzyna Niziołek- Dederko
81 757 70 48[email protected]
Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 11
(w zastępstwie)
*Stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu i obsługi  urzędu – Referent
Ilona Brońska – Dul

81 757 70 48[email protected]

[email protected]

Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 11
Stanowisko ds. oświaty, kultury fizycznej, sportu i  turystyki – InspektorWaldemar Czarski81 531 71 28[email protected]Poniedziałek 7.00-15.00
Wtorek 12.00-15.00
Środa 7.00-14.00 Czwartek10.00-16.30
Piątek 10.00-12.30
I piętro pokój nr 9
Stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy, rolnictwa i działalności gospodarczej – Podinspektor

*Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Marzena Spychała81 531 71 24[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 9
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pożytku publicznego, spraw przeciwpożarowych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego -InspektorSławomir Kamiński81 531 71 22[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 4
Stanowisko  ds. projektów i wniosków unijnych -InspektorPaweł Kita81 531 71 23[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
I piętro pokój nr 4

Referat finansowo-podatkowy

*Kierownik referatu
*Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej
Edyta Cichocka81 531 71 15[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
II piętro pokój nr 15
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej – InspektorKarolina Dębska 81 531 71 26[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:00-16:00
II piętro pokój nr 15
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej – InspektorAnna Tarnowska81 531 71 26[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
II piętro pokój nr 15
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat – InspektorMarzena Smolarz81 531 71 18[email protected]Poniedziałek – Piątek 7.30-15.30
I Piętro pokój nr 5
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat – PodinspektorBeata Staśczak 81 531 71 38[email protected]Poniedziałek – Piątek 7.00-14.00
II Piętro pokój nr 15
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat – InspektorMarta Błażejczak81 531 71 32[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 7:30-15:30
I Piętro pokój nr 5
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat – InspektorMagdalena Liszka81 531 71 18[email protected]Poniedziałek – Piątek 7.30-15.30
I Piętro pokój nr 5
Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej – ReferentDorota Szczęsna81 531 71 38[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
II piętro pokój nr 15
Pomoc administracyjnaMałgorzata Żaba81 531 71 38[email protected]Poniedziałek – Środa, Piątek 7.00-15.00
Czwartek 8:30-16:30
II piętro pokój nr 15
Sprzątaczka Iwona Wójcik
Robotnik gospodarczyAdam Dudziak

Leszek Kowalczyk