Projekt Akademia GOZ, realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut ADN.