Jednostki organizacyjne

Szkoły i przedszkola

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
(prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej)
Kijany 19
21-077 Spiczyn
tel. 81 75-77-063

www.zsrkijany.com


Szkoła Podstawowa w Spiczynie

Spiczyn 8
21-077 Spiczyn
tel. 81 75-78-266

Dyr. Maria Bielecka

Szkoła Podstawowa w Charlężu
(prowadzona przez STOWARZYSZENIE CJZ)


Charlęż kolonia 17
21-077 Spiczyn
tel. 81 75-77-045

Dyr. Mirosław Żerebiec

Szkoła Podstawowa w Januszówce

(prowadzona przez STOWARZYSZENIE CJZ)


Januszówka 33
21-077 Spiczyn
tel. 81 75-77-356

Dyr. Krzysztof Szabała

Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach

(prowadzona przez STOWARZYSZENIE CJZ)

Zawieprzyce 121
21-077 Spiczyn
tel. 81 75-77-012

Dyr. Jolanta Mackiewicz

Szkoła Podstawowa w Jawidzu

Jawidz 109 b
21-077 Spiczyn
tel. 81 75-77-044

www.spjawidz.pl

Dyr. Jerzy Bartosiewicz


Gminne Przedszkole w Spiczynie                                                                                                   .

Spiczyn 8a, 21-077 Spiczyn
tel. 81 75 77 249
www.przedszkole.spiczyn.pl/

Dyr. Joanna Iwańska