Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN ponownie zapraszają do udziału w projekcie „Akademia GOZ”