Wykaz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Spiczyn