Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej