Aktualności

Informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Aktualności

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych.Dofinansowanie może zostać przeznaczone […]