Zarządzenie nr V.19.2024 Wójta Gminy Spiczyn z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn do 2030 roku