Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego wsi Jawidz