Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2023 r. tj. czwartek o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XLVIII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2023r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Spiczyn na lata 2023 -2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu na realizację zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charlęż’’.
 9. Podjęcie uchwały powierzenia Gminie Lublin – realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Spiczyn do Środowiskowego Domu Samopomocy “Kalina” w Lublinie oraz    Środowiskowego Domu Samopomocy “Mozaika” w Lublinie, a także zapewnienia mieszkańcom Gminy Spiczyn usług świadczonych przez  Środowiskowy Dom Samopomocy “Kalina” w Lublinie oraz  Środowiskowy Dom Samopomocy “Mozaika”  w Lublinie.
 10. Podjęcie uchwały powierzenia Gminie Lublin – realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Spiczyn do Środowiskowego Domu Samopomocy “Misericordia” w Lublinie, Środowiskowego Domu Samopomocy “Mefazja” w Lublinie,  Środowiskowego Domu Samopomocy “Absolwent” w Lublinie,  Środowiskowego Domu Samopomocy “Akademia Artystyczna” w Lublinie,  Środowiskowego Domu Samopomocy “Roztocze” w Lublinie oraz  Środowiskowego Domu Samopomocy “Serce” w Lublinie, a także zapewnienia mieszkańcom Gminy Spiczyn usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy “Misericordia” w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy “Mefazja” w Lublinie,  Środowiskowy Dom Samopomocy “Absolwent” w Lublinie,  Środowiskowy Dom Samopomocy “Akademia Artystyczna” w Lublinie,  Środowiskowy Domu Samopomocy “Roztocze” w Lublinie oraz  Środowiskowy Domu Samopomocy “Serce”  w Lublinie.
 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Artur Barczak

Data opublikowania: 11:42, 4 maja 2023

Kategorie: Aktualności