Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Spiczyn

Dnia 19 stycznia 2024 r. tj. piątek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się:

  • o godzinie 13.00 wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn.
  • o godzinie 13.30 LIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

1)         Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).

2)         Przyjęcie porządku obrad.

3)         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)         Interpelacje i zapytania Radnych.

5)         Wolne wnioski  i informacje.

6)         Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Spiczyn za 2023 rok.

7)         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2024.

8)         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Spiczyn na lata 2024-2029.

9)         Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Spiczyn ze spółki Wirtualne Powiaty 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęcznej.

10)       Podjęcie uchwały w sprawieprzystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2024-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.

11)       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Spiczyn na 2024 rok.

12)       Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych na 2024 rok.

13)       Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Spiczyn na 2024 rok.

14)       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym  z wykonywania uchwał Rady.

15)       Zamknięcie obrad.

Data opublikowania: 13:39, 12 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności