ZAWIADOMIENIE o XLVIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 r. tj. czwartek o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  XLVII sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Wolne wnioski i informacje. 
  6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2023r.
  7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonywania uchwał Rady Gminy Spiczyn.
  8. Zamknięcie obrad.

Data opublikowania: 19:26, 23 marca 2023

Kategorie: Aktualności