Zawiadomienie o Sesji Nadzwyczajnej

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2023 r. tj. piątek o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Spiczyn.  Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn           (-) Artur Barczak

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał (quorum).
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy.
  5. Zamknięcie obrad. 

Data opublikowania: 13:47, 24 maja 2023

Kategorie: Komunikaty