Zawarcie Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego

Dnia 9 maja 2024 r. Wójt Gminy Spiczyn Pan Tomasz Iwanicki wziął udział w spotkaniu inicjującym zawarcie Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego

Unia Kultury Obszaru Metropolitalnego, realizowana wraz z Lubelskim Obszarem Metropolitalnym, podejmuje współpracę na rzecz aktywizacji środowisk samorządowych, artystycznych i pozarządowych Lubelszczyzny. Opiera się na realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych, wzajemnej promocji miast, gmin i powiatów oraz współtworzeniu nowej jakości polityk kulturalnych miast, gmin i powiatów. Stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów, animatorów i instytucji kultury, tworzenia wspólnych projektów oraz inspirowania szerokiej debaty nad rozwojem kultury w samorządach.

Data opublikowania: 14:09, 13 maja 2024

Kategorie: Aktualności