Zaproszenie Przedsiębiorców z terenu Powiatu Łęczyńskiego na spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskiwania funduszy europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027