XI Marsz Niepodległości

Szanowni Mieszkańcy Gminy Spiczyn,
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i wspólnego świętowania kolejnej rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości.


Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczną się dnia 10 listopada 2023r. w piątek o
godz. 18.00 przy budynku Urzędu Gminy Spiczyn. Jak co roku za organizację i oprawę
artystyczną święta odpowiada Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach
Atanazego Miączyńskiego herbu Suchekomnaty.


Jako Wójt Gminy Spiczyn wyrażam wielką nadzieję na to, że w XI Marszu Niepodległości
weźmie udział jak największa liczba Mieszkańców Gminy.
Niech ten wspólny marsz: Mieszkańców, Radnych, Sołtysów, Pracowników jednostek
organizacyjnych Gminy – w tym jednostek kultury, placówek oświatowych, Pracowników
samorządowych, Członków Ochotniczych Straży Pożarnych, Członków Stowarzyszeń
działających na terenie Gminy Spiczyn jak i zaproszonych Gości będzie podzięką i hołdem
oddanym bohaterom Ojczyzny.

Dorota Zofia Szczęsna
Wójt Gminy Spiczyn

Zadanie publiczne pt. ,,Organizacja i oprawa artystyczna świąt państwowych i rocznic historycznych
(ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada oraz rocznicy
Powstawania Styczniowego)’’ realizowane na podstawie umowy Nr 032.1.11.2023 z dnia
18.01.2023r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Data opublikowania: 15:30, 7 listopada 2023

Kategorie: Aktualności