Wyniki konsultacji dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazw miejscowości Kijany- Kościelne oraz Charlęż- Kolonia