Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pieniadze-na-inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe

Data opublikowania: 10:30, 6 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności