Wójt Gminy Spiczyn ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy