Przebudowa drogi gminnej nr 105121L w Charlężu

Kwota dofinansowania: 195 728,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 279 612,06 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 105121L w Charlężu przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkańców miejscowości Charlęż do dużych ośrodków życia społeczno-gospodarczego jak Lublin, Lubartów, Łęczna. Poprawa parametrów technicznych drogi, poprawi komfort użytkowania oraz pozwoli na skuteczne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy dostępność do terenów użytkowanych rolniczo, a także do zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 105121L podmiotów gospodarczych.

Dobra infrastruktura drogowa w miejscowości Charlęż ma istotne znaczenie dla mieszkańców oraz przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych usługobiorców, a producentom rolnym pozwala na  intensyfikację produkcji rolnej.

Planowany termin zakończenia inwestycji 31 lipiec 2020 roku