Przebudowa drogi gminnej nr 105107L w Zawieprzycach Kolonii

Kwota dofinansowania: 158 742,00zł

Całkowita wartość inwestycji 226 774,95 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 105107L przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkańców miejscowości Zawieprzyce Kolonia do dużych ośrodków życia społeczno-gospodarczego jak Lublin, Lubartów, Łęczna. Ponadto przebudowywana droga jest istotnym elementem w sieci dróg na terenie Gminy Spiczyn tworząc z innymi drogami system komunikacyjny.  Poprawa parametrów technicznych drogi, poprawi komfort użytkowania oraz pozwoli na skuteczne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy dostępność do terenów użytkowanych rolniczo, a także do zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 105107L podmiotów gospodarczych.

Dobra infrastruktura drogowa w miejscowości Zawieprzyce Kolonia ma istotne znaczenie dla mieszkańców oraz przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych usługobiorców, a producentom rolnym pozwala na  intensyfikację produkcji rolnej.