Rozbudowa przedszkola w Spiczynie

W ramach realizacji inwestycji z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Spiczyn rozbudowuje istniejące przedszkole w Spiczynie.

W zakres inwestycji wchodzić będzie w szczególności: rozbudowa budynku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa studni kanalizacyjnych, rozbiórka przyłącza i trzech zbiorników na ścieki oraz ich ogrodzenia, wykonanie utwardzenia terenu (dojście i opaska), wycięcie drzewa.

Stworzony zostanie dodatkowy oddział przedszkolny. Powstanie główna sala zajęć przeznaczona dla jednoczesnego przebywania 25 przedszkolaków wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania pomieszczeniami: łazienką, magazynem oraz szatnią. Rozbudowa będzie miała znaczący wpływ na lokalną społeczność, zwiększenie ilość miejsc przedszkolnych ułatwi funkcjonowanie wielu rodzinom zamieszkującym Gminę Spiczyn.