Budowa oświetlenia drogowego w gminie Spiczyn

Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1564L w m. Zawieprzyce, gm. Spiczyn oraz przy drodze gminnej nr 105113L w m. Jawidz, gm. Spiczyn z podziałem na części.

W dniu 12 sierpnia 2021r. gmina Spiczyn zawarła umowę na wykonanie oświetlenia -inwestycji w całości (100%) finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W ramach projektu planuje się budowę 37 nowych latarni ulicznych z zastosowaniem energooszczędnych opraw oświetleniowych (LED) przy dwóch drogach na terenie gminy:

1 część-budowa oświetlenia drogowego wydzielonego przy drodze powiatowej nr 1564L w m. Zawieprzyce, gm. Spiczyn na odcinku 1047mb-21 sztuk lamp.
(od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW829 do posesji o numerze adresowym 81)
2 część- budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105113L w m. Jawidz, gm. Spiczyn na odcinku 645mb-16 sztuk lamp (od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW828 do posesji o numerze adresowym 74E)

Oprawy posiadać będą reduktory mocy oraz programator umożliwiający obniżenie zużycia energii w godzinach nocnych. Realizacja inwestycji pozwoli na wykonanie oświetlenia stanowiącego infrastrukturę poprawiającą komfort życia mieszkańców.