Pula środków została wyczerpana!

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż pula środków – 12 000 zł, przeznaczona na dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich wyczerpała się. Każdego roku program ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ww. zabiegu, jednakże wnioski te znajdą się na liście rezerwowej, gdyż zgodnie z regulaminem programu:

  1. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji/kastracji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to zwierzę zostanie wykluczone z akcji, o czym lekarz weterynarii niezwłocznie informuje Urząd Gminy Spiczyn.
  2. W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji, do udziału zakwalifikowane zostanie kolejne zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu na przekroczenie limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Regulamin dostępny:

Data opublikowania: 11:09, 22 lutego 2024

Kategorie: Aktualności