Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez właściciela tej strony internetowej zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie jest Wójt Gminy Spiczyn.

2. Dane osobowe

2.1. Rodzaj danych osobowych

Przez „dane osobowe” rozumiane są wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, dane o aktywności na stronie itp.

2.2. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane na tej stronie służą wyłącznie w celach zgodnych z prawem, takich jak odpowiedź na zapytania, świadczenie usług, dostosowanie treści strony do preferencji użytkowników, analiza ruchu na stronie w celach statystycznych, oraz wypełnianie innych celów wskazanych w chwili zbierania danych.

2.3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • zgody użytkownika, wyrażonej w sposób jednoznaczny i dobrowolny;
 • umowy, w której użytkownik jest stroną lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy;
 • spełnienia prawnie obowiązującego obowiązku administratora;
 • prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, w których przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika, które wymagają ochrony danych osobowych.

3. Prawa użytkowników

Użytkownicy tej strony mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach, zasadach i odbiorcach przetwarzania;
 • sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli użytkownik kwestionuje poprawność danych, a także w innych określonych sytuacjach przewidzianych przez prawo;
 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora w formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawne wymagają dłuższego okresu przechowywania.

5. Zabezpieczenia

Dane osobowe przetwarzane przez naszą stronę są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność.

6. Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

7. Kontakt

W razie pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania z praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem [adres e-mail, numer telefonu, lub inny odpowiedni kontakt].

8. Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może podlegać zmianom w związku z aktualizacjami prawodawstwa lub zmianami w naszych usługach. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. W celu bieżącego śledzenia zmian zalecamy regularne sprawdzanie naszej Polityki Prywatności.