Podziękowania Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Spiczynie

Druhowie strażacy podziękowali Pani wójt i przewodniczącemu rady gminy.

W dniu 25 kwietnia 2024r. podczas kolejnego posiedzenia Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Spiczynie miała miejsce uroczystość podziękowania za wieloletnią współpracę Pani Dorocie Zofii Szczęsnej – Wójt Gminy Spiczyn.

Prezes Zarządu dh Jacek Krzysiak kierując wiele miłych słów pod adresem Pani Wójt wręczył w podziękowaniu bukiet kwiatów, natomiast Komendant Gminny dh Mirosław Smolak przekazał na pamiątkę statuetkę od wszystkich druhów strażaków z całej gminy.

Również byłemu przewodniczącemu rady gminy, dh Arturowi Barczakowi podziękowano za dobrą współpracę i wręczono pamiątkową statuetkę.

Posiedzenie odbyło się w remizie OSP w Zawieprzycach Kolonii. Obecny był także nowo wybrany wójt Pan Tomasz Iwanicki, który miał okazję zapoznać się zarówno z członkami zarządu, jak też z bolączkami z którymi borykają się druhowie strażacy w poszczególnych jednostkach.

Data opublikowania: 14:36, 30 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności