Podziękowania Wójta Gminy Spiczyn dla Sołtysów

                Szanowni Sołtysi Gminy Spiczyn

W przeddzień zakończenia kadencji sołtysów Gminy Spiczyn przypadającej na lata 2019-2024 pragnę podziękować każdemu z Państwa, którzy pełnili tę funkcję:

Panu Jerzemu Miziołkowi – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Spiczyn

Panu Julianowi Szalastowi – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Jawidz

Panu Henrykowi Wójcikowi – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Zawieprzyce-Kolonia

Panu Stanisławowi Bednarskiemu – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Ludwików

Panu Andrzejowi Sych – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Nowy Radzic

Panu Marianowi Gdela – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Januszówka

Panu Jarosławowi Grzegorczyk – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Stoczek

Panu Kamilowi Chudziak – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Ziółków

Panu Piotrowi Chudzik – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Kijany

Panu Krzysztofowi Kusak – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Charlęż

Pani Jowicie Łuczyńskiej – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Zawieprzyce

Pani Aldonie Kotuła – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Nowa Wólka do dnia 3 sierpnia 2021r.

Pani Anecie Zboińskiej – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Nowa Wólka

Pani Patrycji Choduń – za pełnienie funkcji sołtysa wsi Stawek do dnia 20 września 2020r. 

Pani Małgorzacie Karpińskiej-Kiełbasa – za pełnienie funkcji Sołtysa Sołectwa Stawek

Podsumowując okres 5 lat śmiało można powiedzieć, że był to czas wytężonej pracy, osobistego zaangażowania w sprawy sołeckie i gminy, czynnego udziału sołtysów w zebraniach wiejskich, naradach z Wójtem Gminy, sesjach Rady Gminy Spiczyn, spotkaniach dotyczących poszczególnych sołectw oraz koordynacji nad realizacją funduszu sołeckiego.

Nie można pominąć roli sołtysa w sprawowaniu funkcji swoistego łącznika między mieszkańcami a Wójtem Gminy, pracownikami Urzędu oraz Radnymi. To najczęściej sołtys jest pierwszą osobą, do której zwracają się mieszkańcy poszczególnych sołectw z różnymi sprawami.

Pełnienie funkcji sołtysa to obowiązek i wielka odpowiedzialność. Sołtys jest przedstawicielem samorządu będącym najbliżej swojej lokalnej społeczności, znający jej potrzeby, priorytety i możliwości.  

W dzisiejszym dniu składam serdeczne podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców, osobiste zaangażowanie i wkład w rozwój Gminy Spiczyn. Dziękuję za 5-letnia współpracę z Wójtem Gminy Spiczyn.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

Dorota Zofia Szczęsna
Wójt Gminy Spiczyn

                                                                                                                                             

Spiczyn, 24 stycznia 2024 r.

Data opublikowania: 11:52, 25 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności