Plan polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 dla koła Szarak w Lublinie ZO Lublin