Pismo Wójta Gminy Spiczyn do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o.