OSP w Jawidzu w strukturach KSRG na kolejne 5 lat.

W dniu 26 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostało porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawidzu gm. Spiczyn do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, na kolejne 5 lat.

Porozumienie podpisali: Wójt Gminy Spiczyn – Pani Dorota Zofia Szczęsna, bryg. Paweł Kasperek – Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. I Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawidzu Pan Artur Barczak.

Włączenie jednostki OSP w struktury KSRG wymaga spełnienia szeregu wymagań zarówno w zakresie przeszkolenia pożarniczego jaki i wyposażenia w sprzęt.  Włączenie do systemu poza ogromnym wyróżnieniem dla jednostki, jest także dużą odpowiedzialnością związaną z koniecznością utrzymania na wysokim poziomie gotowości operacyjnej. Zawarte porozumienia jest podstawą do wydania decyzji przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki do KSRG.

Data opublikowania: 12:07, 31 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności