Ogłoszenie dla par małżeńskich – Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Wójt Gminy Spiczyn prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2024 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Spiczyn.

Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Spiczynie, Spiczyn 10C pok. Nr 1. Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 81 5317117.

Data opublikowania: 16:18, 15 lutego 2024

Kategorie: Aktualności