Oferta edukacyjno-terapeutyczna Przedszkola Specjalnego Powiatu Łęczyńskiego

Przedszkole Specjalne w Ludwinie realizuje bezpłatne zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną tym z afazją. Zapisy do Przedszkola trwają cały rok.

Data opublikowania: 11:23, 17 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności