Nagrodzeni Artyści z Gminy Spiczyn

Z radością informujemy o kolejnych przyznanych stypendiach artystycznych Gminy Spiczyn! Stypendia za osiągnięcia artystyczne w poprzednim roku kalendarzowym przyznano:

1.         Martynie Gajos

2.         Martynie Pastusiak

3.         Dorocie Jemielniak

Uroczyste wręczenie dyplomów uznania i decyzji Wójta Gminy Spiczyn Doroty Zofii Szczęsnej odbyło się  7 marca 2024r. w Urzędzie  Gminy Spiczyn.

Przypominamy, że Stypendium Artystyczne Gminy Spiczyn, zostało ustanowione Uchwałą Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Spiczyn z dnia 23 września 2021 r.  dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, szczególnie utalentowanym i reprezentującym wysoki poziom artystyczny, zamieszkałych na terenie Gminy Spiczyn. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata na stypendystę oraz formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego twórców kultury i sztuki.

Data opublikowania: 22:43, 8 marca 2024

Kategorie: Aktualności