Kontrola nieczystości ciekłych

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina co najmniej raz na dwa lata musi przeprowadzić kontrolę właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kontrola polega na sprawdzeniu posiadanych umów na świadczenie usługi na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Prosimy o zgłaszanie się z ww. dokumentami do Urzędu Gminy Spiczyn do końca maja 2024 r..

Właściciel nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeżeli istnieje), a w przypadku braku kanalizacji – wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Osoby, które nie zawarły jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy, aby uczyniły to jak najszybciej.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Spiczyn lub pod numerem telefonu: 81 531 71 36.

Data opublikowania: 09:18, 6 maja 2024

Kategorie: Aktualności