Kontrola nieczystości ciekłych

Szanowni Mieszkańcy,

✅Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt gminy, co najmniej raz na dwa lata, ma obowiązek przeprowadzić kontrolę właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

✅Kontrola polega na sprawdzeniu posiadanych umów na świadczenie usługi na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Prosimy o zgłaszanie się z ww. dokumentami do Urzędu Gminy Spiczyn.

✅Właściciel nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeżeli istnieje), a w przypadku braku kanalizacji – wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

✅Osoby, które nie zawarły jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy, aby uczyniły to jak najszybciej.

ℹ️ Więcej informacji w Urzędzie Gminy Spiczyn lub pod numerem telefonu: 81 531 71 36.

Data opublikowania: 12:06, 10 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności