Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Charlęż

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Charlęż, gmina Spiczyn
dotyczące zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Charlęż-Kolonia –
część wsi Charlęż na Charlęż-Kolonia kolonia wsi Charlęż.


Konsultacje społeczne:
– skierowane są do mieszkańców miejscowości Charlęż, gmina Spiczyn,
– przeprowadzone zostaną od dnia 11 września 2023 r. do 25 września 2023 r.
– odbędą się celem zasięgnięcia opinii w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy
miejscowości Charlęż-Kolonia – część wsi Charlęż na Charlęż-Kolonia kolonia wsi Charlęż,
– odbędą się w formie ankiety konsultacyjnej (składanej w wersji papierowej lub
elektronicznej),
– konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich
udział.


Wypełniony formularz konsultacyjny można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w dniach i
godzinach urzędowania, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Spiczyn, 21-077
Spiczyn 10C, drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub złożyć podczas spotkania z
mieszkańcami w dniu 13 września 2023 r. o godz. 18.00.


Skład zespołu ds. konsultacji:
1. Krzysztof Krasowski – Sekretarz Gminy
2. Renata Grabowska – Kierownik Referatu
3. Karolina Wach – Podinspektor UG

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 13:25, 5 września 2023

Kategorie: Aktualności