Konkurs „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Szanowni Państwo, informuję, że Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”. To pierwszy taki konkurs grantowy dedykowany wsparciu organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu zawarte są w załączniku do niniejszegopisma oraz na stronie: www.korpussolidarnosci.gov.pl

„Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

 

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

  • zatrudnienie
  • edukacje koordynator wolontariatu
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Termin składania ofert:Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

Od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godziny 14:00

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Sposób składania ofert:Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.

Webinaria:Webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:

Data opublikowania: 11:45, 10 lipca 2023

Kategorie: Aktualności