Konferencja Eksportowa w Lublinie – 5 czerwca 2024 r. skierowana do przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych ekspansją na zagraniczne rynki.