„Kompetentni w szkole – kompetentni w życiu. Dofinansowanie programu rozwoju szkół w gminie Spiczyn”

Szanowni Mieszkańcy,

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy 1 638 535,96 zł dofinansowania w ramach projektu  „Kompetentni w szkole – kompetentni w życiu. Program rozwoju szkół w gminie Spiczyn”. Umowa została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Celem projektu jest rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijających talenty i zainteresowania u 260 uczniów  z dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn, tj. Szkoły Podstawowej w Spiczynie oraz Szkoły Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Jawidzu.

W ramach projektu zaplanowano m. in.: zajęcia rozwijające  kompetencje społeczno-emocjonalne dla wszystkich Uczniów, doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne oraz grupowe) dla klas 7 i 8, wsparcie psychologiczne (zajęcia indywidualne i grupowe), wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium, w ramach zajęć dodatkowych z przyrody wyjazd edukacyjny do Karkonoskiego Parku Narodowego i do Słowińskiego Parku Narodowego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapii sensorycznej, szkolenia komputerowe, oraz szkolenia doskonalące dla nauczycieli, zakup wyposażenia/pomocy dydaktycznych, m. in.: laboratoria, multimedialna podłoga interaktywna, zestawy do robotyki, zestawy multimedialne, wirtualne laboratorium przedmiotowe, projektor multimedialny, okulary wirtualne, zestawy do integracji sensorycznej, programy multimedialne.

Data opublikowania: 10:40, 6 lutego 2024

Kategorie: Aktualności