Informacje w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Prezes Sadu Okręgowego w Lublinie wystąpił do Rady Gminy Spiczyn o dokonanie wyboru ławników. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ), Rada Gminy w Spiczynie wybierze 1 ławnika do Sadu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpatrywanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Data opublikowania: 14:33, 5 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności