Informacja ws. ścieżki bankowej w programie „Czyste Powietrze” i korzyści dla gmin za złożony wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu

Uprzejmie przypominamy, że w ramach programu „Czyste Powietrze” potencjalni wnioskodawcy, właściciele domów jednorodzinnych, których stan techniczny wymaga termomodernizacji, wymiany źródła ciepła, mają do dyspozycji trzy formy uzyskania dofinansowania: dotację, dotację z prefinansowaniem oraz dotację na spłatę kredytu bankowego zwaną Kredytem Czyste Powietrze.

Banki w programie „Czyste Powietrze”

W przypadku trzeciej formy dofinansowania (ścieżka bankowa), która jest wsparciem dla beneficjenta w formie pokrycia wkładu własnego z zewnętrznych źródeł, np. z kredytu bankowego, Kredyt Czyste Powietrze jest prostym rozwiązaniem, opartym na współpracy z bankami biorącymi udział w programie „Czyste Powietrze”. Obecnie są to: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska (do 21.03.2024 r.), Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A.

Korzyści dla gmin

Jednocześnie przypominamy, że gminy – zgodnie z zawartymi porozumieniami z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w ramach udziału w programie „Czyste Powietrze”, za skierowanie potencjalnego wnioskodawcy do banku otrzymują 25 zł za złożony w ramach programu wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (dotyczący budynku/lokalu mieszkalnego położonego na terenie gminy), na podstawie informacji uzyskanej u pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 11).

Korzyści dla beneficjentów

Dbając o budżety domowe mieszkańców budynków jednorodzinnych, których obecny stan efektywności energetycznej wymaga znacznego poprawienia, a to łączy się często ze sporymi nakładami finansowymi, warto pamiętać o możliwości wsparcia beneficjentów Kredytem Czyste Powietrze.

Zaangażowane w program „Czyste Powietrze” gminy i ich punkty konsultacyjne, to najlepsze, wiarygodne miejsce do uzyskania informacji przez mieszkańca i pomocy w złożeniu wniosku. Jeśli jednak właściciel budynku potrzebuje sięgnąć po kredyt, warto wskazać mu bank współpracujący w programie „Czyste Powietrze” tym bardziej, że w jednym okienku bankowym, wnioskodawca może złożyć wniosek na dotację i kredyt, a wniosek wypełnia pracownik banku.

Warto też wiedzieć, że wybrane banki udzielają kredytu z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego finansowaną z Ekologicznego Funduszu Mieszkaniowego.

Współpraca gmin i banków

Mając na uwadze pomyślną współpracę wszystkich partnerów programu „Czyste Powietrze” na rzecz polskich domów wymagających kompleksowej termomodernizacji, rekomendujemy gminom otwartość na oferty banków związane z Kredytem Czyste Powietrze. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania przełożoną się nie tylko na sprawniejszą obsługę programu, ale przede wszystkim na zadowolonych mieszkańców i czystsze powietrze w lokalnym środowisku.

Jak może wyglądać ta współpraca?

Banki mogą zgłaszać bezpośrednio do Państwa chęć dostarczenia swoich ulotek dot. Kredytu Czyste Powietrze, chęć udziału w Państwa wydarzeniach gminnych lub spotkaniach szkoleniowych z mieszkańcami itp.

W przypadku Państwa zainteresowania ścisłą współpracą z bankami, prosimy o kontakt bezpośredni, bazując na kontaktach podanych na stronach banków w zakładce dotyczącej Kredytu Czyste Powietrze dostępnych ze strony czystepowietrze.gov.pl.

Data opublikowania: 12:43, 9 kwietnia 2024

Tagi: ,

Kategorie: Aktualności