I sesja Rady Gminy Spiczyn IX kadencji

Dnia 7 maja 2024 r. odbyła się uroczysta I sesja Rady Gminy Spiczyn IX kadencji.


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Jan Trojak wręczył Radnym oraz Wójtowi
Gminy zaświadczenia o wyborze.


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Radni oraz Wójt Pan Tomasz Wiesław Iwanicki
złożyli ślubowanie.


Skład obecnej Rady Gminy tworzą:
Magdalena Domańska, Maria Kasprzycka, Iwona Dąblowska, Paweł Maj, Artur Krzysiak,
Kamil Duda, Dariusz Krzysiak, Piotr Biedak, Sławomir Słomka, Paweł Pieczywek, Natalia
Dudek, Artur Chmielewski, Beata Wach, Krzysztof Szalast, Joanna Gąsior.


Przewodniczącym Rady Gminy została Pani Joanna Gąsior, a Wiceprzewodniczącym Rady –
Pan Piotr Biedak.


Na sesji Radni podjęli także stosowne uchwały w sprawie składów komisji oraz wyboru
przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Spiczyn.


Składamy serdeczne gratulacje Wójtowi Gminy oraz Radnym Gminy Spiczyn z życzeniami
owocnej i dobrej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Data opublikowania: 17:21, 10 maja 2024

Kategorie: Aktualności