#Fundusze Europejskie #FunduszeUE

Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego

Gmina Spiczyn , wspólnie z Liderem Gminą Trawniki oraz Gminami: Firlej, Garbów, Krzczonów , realizuje projekt pn. Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Informatyzacja procesów wewnętrznych w urzędach JST realizujących projekt poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych,
  • Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej i udostępnienie zasobów ISP,
  • Uruchomienie nowych e-usług oraz poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących e-usług w JST realizujących projekt poprzez tworzenie i rozwijanie platform e-usługowych,
  • Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST realizujących projekt dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia e-usług.