Finał akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Sztab nr 40 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spiczynie pod patronatem Wójta Gminy Spiczyn zakończył tegoroczną akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.


Dzięki zbiórce rzeczowej zorganizowanej na terenie placówek oświatowych oraz sklepów w Gminie Spiczyn udało nam się obdarować najbardziej potrzebujące rodziny z dziećmi z terenu gminy Spiczyn oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kijanach.

Szczególne podziękowania za udział w akcji składamy:
Szkole Podstawowej w Januszówce,
Szkole Podstawowej w Spiczynie,
Szkole Podstawowej w Charlężu,
Szkole Podstawowej w Zawieprzycach,
Szkole Podstawowej w Jawidzu,
Zespołowi Szkół Rolniczych w Kijanach,
Sklepowi Groszek w Kijanach,
Supermarketowi Stokrotka w Kijanach,
Wolontariuszom,
Pracownikom Urzędu Gminy w Spiczynie,
Pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Ziółkowie,
Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie.Data opublikowania: 11:52, 23 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności