E – USŁUGI dla Mieszkańców Gminy Spiczyn

Kolejne 882 525 zł do budżetu Gminy Spiczyn! Wójt Gminy Spiczyn Dorota Szczęsna przystąpiła do projektu pn „Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego” w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

W ramach projektu planowane jest wdrożenie nowych usług i zakup sprzętu m.in.:

– portalu e-usług dla Mieszkańca
– zakup usług rozbudowy i integracji oprogramowania systemów dziedzinowych
– zakup usług rozbudowy i integracji systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją
– zakup usług opracowania i wdrożenie e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych
– podniesienie cyberbezpieczeństwa urzędu z uzupełnieniem infrastruktury sprzętowej
– budowa infrastruktury informacji przestrzennej z udostępnieniem zasobów informacji    sektora publicznego i uruchomieniem e-usług w oparciu o system informacji przestrzennej
– Rozwój e-usług publicznych z zakresu podatków i opłat lokalnych w oparciu o rozbudowane i zmodernizowane systemy wewnętrzne urzędu
– Zapewnienie specjalistycznego doradztwa technicznego na rzecz realizacji celów projektu

Data opublikowania: 09:42, 26 lutego 2024

Tagi: , , , ,

Kategorie: Aktualności