USC oraz stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych