Transport

Publiczny transport zbiorowy

Na obszarze Gminy Spiczyn świadczone są usługi przewozu osób, wynikające z umowy zawartej między Gminą Lublin reprezentowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, a Gminą Spiczyn. Świadczone usługi przewozu osób na obszarze Gminy Spiczyn odbywają się na trasie linii 22 oraz 922.

Przystanki graniczne Pierwszej Strefy Biletowej:

  1. Dla linii nr 22:
  2. W kierunku przystanku końcowego Zawieprzyce:

– nr 7511 Zagroda NŻ 01 (wyjazdowy)

       b) w kierunku przystanku końcowego Brama Krakowska:

– nr 7512 Zagroda NŻ 02 (wjazdowy)

            2) dla linii 922:

       a) w kierunku przystanku końcowego Dworzec Gł. PKS:

– nr 7512 Zagroda NŻ 02 (wjazdowy)

W zakresie lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej usługa świadczona jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Spiczyn, a firmą Usługi Transportowe Przewóz Osób Chodun Zbigniew z siedzibą w Kijany 5, 21-077 Spiczyn. Na świadczenie usługi transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej Gmina Spiczyn otrzymała dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Przewóz osób realizowany jest na następującej linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej:

Linia nr 1: Spiczyn – Kijany – Ziółków – Stoczek – Januszówka – Nowa Wólka – Nowy Radzic – Zawieprzyce-Kolonia – Zawieprzyce – Spiczyn        

Linia nr 2: Kijany – Spiczyn – Zawieprzyce – Zawieprzyce-Kolonia – Nowy Radzic – Nowa Wólka – Januszówka – Stoczek – Ziółków – Kijany – Spiczyn

Linia nr 3: Spiczyn – Kijany – Ziółków – Stoczek – Januszówka – Nowa Wólka -Nowy Radzic – Zawieprzyce-Kolonia – Zawieprzyce – Jawidz – Spiczyn

Linia nr 4: Kijany – Spiczyn – Jawidz – Zawieprzyce – Zawieprzyce -Kolonia -Nowy Radzic-Nowa Wólka – Januszówka – Stoczek – Ziółków – Kijany – Spiczyn 

Linia nr 5: Jawidz I tory – Jawidz II – Jawidz III- Jawidz IV – Jawidz V – Jawidz VI – Jawidz skrzyżowanie- Jawidz szkoła – Jawidz Zagojec – Jawidz V – Jawidz IV – Jawidz III – Jawidz II – Jawidz I tory  – 4 kursy

Godziny odjazdu autobusów linii 22 oraz transportu lokalnego są ze sobą zsynchronizowane.