Stanowisko ds. utrzymania dróg, gospodarki nieruchomościami, mienia gminnego i zabytków