Debata nad raportem o stanie Gminy Spiczyn za 2023 rok

W debacie nad raportem głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Gminy Spiczyn, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20000 mieszkańców – co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

W bieżącym roku zgłoszenia można składać do dnia 18 czerwca 2024r.

Sesja, na której odbędzie się debata wyznaczona jest na dzień:

19 czerwca 2024r. godz. 11.00.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w pliku poniżej.

Raport o stanie Gminy Spiczyn za rok 2023 jest dostępny na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spiczyn pod linkiem:

https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=575

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 09:21, 6 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności